Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình

Luật xây dựng có những quy định cụ thể về những trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình. maxxCons xin cung cấp thủ tục điều chỉnh sau.

Trường hợp cần điều chỉnh giấy phép

– Trước khi khởi công xây dựng hoặc trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:

+ Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

+ Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính.

+ Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

+ Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành;

– Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

– Bảo đảm an toàn cho công trình; công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật; hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông; khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

– Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

– Công trình xây dựng cấp đặc biệt; cấp I trong đô thị phải có thiết kế tầng hầm theo yêu cầu đồ án quy hoạch đô thị; và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện; phải được thẩm định theo quy định.

Hồ sơ chuẩn bị

+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng;

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng; mặt đứng; mặt cắt bộ phận; hạng Mục công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản phê duyệt điều chỉnh thiết kế của người có thẩm quyền theo quy định kèm theo bản kê khai điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế đối với trường hợp thiết kế không do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc báo cáo kết quả thẩm định thiết kế điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng).

Trình tự thực hiện

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng hoặc qua đường bưu chính.

– Cơ quan thẩm quyền ghi biên nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quy hoạch – Kiến trúc tác nghiệp. 

– Phòng Quy hoạch – Kiến trúc xem xét hồ sơ; kiểm tra thực địa và tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực có liên quan (nếu thấy cần thiết); soạn giấy phép xây dựng trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt.

– Phòng Quy hoạch – Kiến trúc chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

– Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

Sau 10 ngày làm việc khi hồ sơ hợp lệ, khách hàng sẽ nhận được kết quả

maxxCons thiết kế kiến trúc - Thi công xây dựng hoàn thiện nhà trọn gói
0903229996
popup

Số lượng:

Tổng tiền: